giao lưu tiếng Anh

KỊCH BẢN GIAO LƯU TIẾNG ANH

Nhật Anh: - Good afternoon, everyone. welcome to teachers and all the students to join “The first  Eng lish exchanges Programme” today.

Linh: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cùng đến tham dự chương trình giao lưu tiếng Anh lần thứ nhất.

Nhật Anh: I am Anh, and this is Ms.Linh. We are very happy to be here with  students in our show today.

Bài viết liên quan